Ankara Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

KURUMSAL

Politikalarımız

Çevre Politikamız

 • Tüm faaliyetlerimizin gerektirdiği yasa ve yönetmeliklerinin yanı sıra , Çevre Mevzuatına uyumunu sağlarız.
 • Sürdürülebilir bir çevre için, atıklarımızın en düşük seviyeye indirilmesini ve kontrol altında tutulmasını ve geri dönüşümün desteklenmesini esas alırız.
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklarımızın Atık Yönetim Planlarını oluşturur ve bu plan doğrultusunda atıklarımızın kontrolünü sağlarız.
 • Çalışanlarımızı çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenleriz.
 • Çevre sağlığı ile ilgili yapılan çalışmalarımızın devamlılığını sağlar periyodik belirlenen hedefler ve gözden geçirmelerle iyileştirir bu sayede Çevrenin korunmasını sağlamayı amaç ediniriz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İşletmemizde yürütülen faaliyetlerimizin ,Çalışma Bakanlığının ilgili yasa ve yönetmelikleri ve yürürlükteki İş Hukuku Mevzuatına uyumunu sağlarız.
 • Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişme için tüm çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler verir ve eğitim planları oluştururuz.
 • Çalışanlarımızın yılda bir kez Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğine uygun sağlık muayenelerini yaptırırız.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olan tüm araç ve gereçlerin belli zaman aralıklarında periyodik kontrollerini yaptırırız.
 • Tüm Çalışanlarımızın Kişisel Koruyucu Malzemelerini eksiksiz ve sağlam teminini sağlayarak teslim ederiz.
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskler belirlenerek Risk Analizleri oluşturur bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrolünü sağlarız.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalarımızın devamlılığını sağlar ve Çalışanlarımızın kazalardan ve meslek hastalıklarından korunmasını sağlamayı amaç ediniriz.

Kalite Politikamız

 • Müşteri gereksinimlerine hitap edecek uygun çözümlerle müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve sürekli iyileştirici çalışmalar yapmak,
 • Kalite konusunda tüm çalışanların bilincini artırarak, gerekli eğitimlerle kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak ve tüm çalışanların etkin katılımını sağlamak,
 • Sektörel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı ve daha iyi yanıt verebilmek,
 • Projeden satış sonrası hizmetlere kadar her adımda kaliteyi sürekli ölçmek, değerlendirmek ve geliştirmek,
 • Kendini sürekli yenileyen bir şirket olmaktır.

BİZDEN HABERLER

Tüm Habeler